Za zápas o 3 místo Netopýři - Slivovice byl nominovaný modrokul " Maloťák

a speciální OSKAROVÁ NOMINACE MODROKUL - TARZAN